10 อันดับนักล่าบอสโลก
ชื่อ Level Job MVP
RooT
180
70
7