10 อันดับ BP สูงสุด
ชื่อ BP Rank
Sniper
110000443
GameMaster
àÎç´ÍÔËÂѧ
110000406
GameMaster
RooT
102533394
GameMaster
¹ÔǤԴµÕé
30972888
GameMaster
ªÍºà·ÕèÂÇàÂÍÃÁѹ
16548390
GameMaster
ºèà»ç¹ËÂѧ
10489343
GameMaster
Shipy
5310399
Professional
¤èÍÁÅÐÁÇÂ
5145268
Professional
ZiPPO
887030
Beginer
ᵡ㹠ÍØè¹ã¨¨Ñ§
825643
Beginer