ชั่วโมง War of Emperium

ด้านล่างเป็นชั่วโมงของ War of Emperium เวลาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เวลาเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันคือ: 2021-06-22 11:24:49 (Tuesday).เหลือเวลาอีก :

เซิร์ฟเวอร์ เวลา War of Emperium
Pcmedias Sunday @ 12:00 ~ Sunday @ 14:00
Wednesday @ 14:00 ~ Wednesday @ 15:00
Friday @ 20:00 ~ Friday @ 21:00