ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ.

ข้อมูลสำหรับ Pcmedias

85

145

0

18

212,673,704

Job Class ข้อมูลสำหรับ Pcmedias

64 4 4 2 4
2 2 1 3 2
4 1 1 1 1
3 1 2 2 1
2 2 4 12 2
6 5 1 1 2
2 1