การจัดอันดับตัวละคร

Top 20 ตัวละคร บน Pcmedias

อันดับ ชื่อตัวละคร สายอาชีพ ชื่อกิลด์ Base Level Job Level Base ประสบการณ์ Job ประสบการณ์
1 RooT Ranger+ ไม่มี 180 70 99,999,999 999,999,999
2 àÎç´ÍÔËÂѧ Guillotine Cross+ ไม่มี 180 70 99,999,999 999,999,999
3 Sniper Ranger+ ไม่มี 180 70 99,999,999 999,999,999
4 Shipy Guillotine Cross+ ไม่มี 180 66 99,999,999 127,166,272
5 ¹ÔǤԴµÕé Ranger+ ไม่มี 180 66 99,999,999 118,272,523
6 SLOTXO Guillotine Cross+ ไม่มี 179 63 8,844,627 293,849,499
7 ªÍºà·ÕèÂÇàÂÍÃÁѹ Ranger+ ไม่มี 168 56 25,083,506 148,031,265
8 EiEi Genetic+ ไม่มี 156 48 91,919,756 66,812,247
9 1lsn Ranger+ ไม่มี 152 49 60,681,797 46,547,621
10 ºèà»ç¹ËÂѧ Ranger+ ไม่มี 150 45 31,866,895 58,358,987
11 ¤èÍÁÅÐÁÇ Ranger+ ไม่มี 149 43 12,850,579 33,433,671
12 Live22 Sura+ ไม่มี 143 44 32,811,074 14,420,642
13 TIDJOR4K Ranger ไม่มี 139 12 2,139,424 3,227,899
14 ᵡ㹠ÍØè¹ã¨¨Ñ§ Royal Guard+ ไม่มี 131 36 22,828,857 6,609,571
15 OOOL Royal Guard+ ไม่มี 127 32 17,794,316 13,858,282
16 ËÑÇÁѹ¢ÒÇ Ranger+ ไม่มี 127 32 8,781,825 17,663,676
17 BSBS Royal Guard+ ไม่มี 114 23 8,006,807 13,689,564
18 l1sn Rune Knight+ ไม่มี 114 23 174,472 7,944,159
19 Tode Guillotine Cross+ ไม่มี 113 23 6,942,992 4,310,983
20 Çѹ·Í§ Guillotine Cross+ ไม่มี 113 23 4,629,217 3,422,447