หัวข้อข่าว

Program licensed

ห้ามนำไปจัดจำหน่าย ขายต่อ หรือหาผลประโยชน์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
การใช้งาน จำกัดการใช้งาน 1 คน 1 โปรแกรมเท่านั้น ผู้อื่นที่ต้องการเล่นเชื่อมต่อกัน
จะต้องทำการสั่งซื้อของตัวเองเท่านั้น เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไปและอัพเดทระบบใหม่ๆต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณครับ
หมายเหตุ
ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเปิดเว็บบริการเล่น Online ทางเรารับทำในราคาเดียวจบ
พร้อมเปิดภายใน 2-3 วันเท่านั้น