มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ...

... ...

...

พบบันทึก 2154 ทั้งหมดทุกหน้า 108 กำลังแสดงผล 1-20.

ID ▲ รูป ▲ ชื่อ kRO ชื่อ iRO Level HP ขนาด เผ่า ธาตุ EXP Job Card ID Custom
1001 Scorpion Scorpion 16 153 เล็ก แมลง
ไฟ (Lv 1)
162 122 4068 ใช่
1002 Poring Poring 1 60 กลาง พืช
น้ำ (Lv 1)
41 30 4001 ใช่
1004 Hornet Hornet 11 90 เล็ก แมลง
ลม (Lv 1)
122 90 4019 ใช่
1005 Familiar Familiar 24 427 เล็ก สัตว์
มึด (Lv 1)
216 243 4020 ใช่
1007 Fabre Fabre 6 72 เล็ก แมลง
ดิน (Lv 1)
81 62 4002 ใช่
1008 Pupa Pupa 4 66 เล็ก แมลง
ดิน (Lv 1)
54 41 4003 ใช่
1009 Condor Condor 12 114 กลาง สัตว์
ลม (Lv 1)
122 90 4015 ใช่
1010 Willow Willow 8 91 กลาง พืช
ดิน (Lv 1)
95 71 4010 ใช่
1011 Chonchon Chonchon 5 57 เล็ก แมลง
ลม (Lv 1)
68 54 4009 ใช่
1012 Roda Frog Roda Frog 13 160 กลาง ปลา
น้ำ (Lv 1)
135 102 4014 ใช่
1013 Wolf Wolf 45 1,219 กลาง สัตว์
ดิน (Lv 1)
513 579 4029 ใช่
1014 Spore Spore 18 280 กลาง พืช
น้ำ (Lv 1)
176 131 4022 ใช่
1015 Zombie Zombie 17 234 กลาง ผีดิบ
ผีดิบ (Lv 1)
176 131 4038 ใช่
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 50 1,646 กลาง ผีดิบ
ผีดิบ (Lv 1)
608 683 4094 ใช่
1018 Creamy Creamy 23 378 เล็ก แมลง
ลม (Lv 1)
216 243 4040 ใช่
1019 Peco Peco Peco Peco 25 446 ใหญ่ สัตว์
ไฟ (Lv 1)
243 275 4031 ใช่
1020 Mandragora Mandragora 13 156 กลาง พืช
ดิน (Lv 3)
146 110 4030 ใช่
1023 Orc Warrior Orc Warrior 44 1,434 กลาง กึ่ง-มนุษย์
ดิน (Lv 1)
525 810 4066 ใช่
1024 Wormtail Wormtail 17 200 กลาง พืช
ดิน (Lv 1)
176 131 4034 ใช่
1025 Snake Boa 18 217 กลาง สัตว์
ดิน (Lv 1)
176 131 4037 ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next