ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 14061 ทั้งหมดทุกหน้า 704 กำลังแสดงผล 1-20.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
500 Choko Gangjeong รักษา ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
501 Red Potion รักษา ไม่มี 10 5 7 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
502 Orange Potion รักษา ไม่มี 50 25 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
503 Yellow Potion รักษา ไม่มี 180 90 13 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
504 White Potion รักษา ไม่มี 1,200 600 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
505 Blue Potion รักษา ไม่มี 5,000 2,500 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
506 Green Potion รักษา ไม่มี 40 20 7 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
507 Red Herb รักษา ไม่มี 18 9 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
508 Yellow Herb รักษา ไม่มี 40 20 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
509 White Herb รักษา ไม่มี 120 60 7 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
510 Blue Herb รักษา ไม่มี 60 30 7 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
511 Green Herb รักษา ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
512 Apple รักษา ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
513 Banana รักษา ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
514 Grape รักษา ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
515 Carrot รักษา ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
516 Potato รักษา ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
517 Meat รักษา ไม่มี 50 25 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
518 Honey รักษา ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
519 Milk รักษา ไม่มี 25 12 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next